Muzil

Specifična konfiguracija podmorja ove pozicije privlačna je mnogima. Stjenovita građa je nalik na kanjone koji se protežu do 15 m dubine omogućujući ronjenje među stijenama u sjeni struja uz velik broj riba koje svoje stanište nalaze u ovim karakterističnim oblicima morskog dna.
Ova pozicija bogata je različitim vrstama riba, spužvi, koralja, rakova koji obogaćuju i upotpunjuju sveukupan doživljaj svakom roniocu. S jedne strane okružuju vas boje morskih organizama, a s druge se nalazi modrina vode u kojoj možete ugledati srebrne odbljeske riba – jata crneja, salpi, cipli, ovčica.

  • Udaljenost od ronilačkog centra: 22 min
  • Min dubina: 15 m
  • Max dubina: 6 m

 

 

 

× Contact us!