Hawai

Ova pozicija prilagođena je svim roniocima – dubina nije velika, a vidljivost uglavnom dobra. Zid je dugačak 100 – 150 m i blago se spušta do 22 m dubine. Stijena je prepuna boja i bogato obrasla algama, mahovnjacima, spužvama i žarnjacima. Mogu se vidjeti puževi golači prekrasnih boja. Kao i svi zidovi privlači veliki broj ribe – jata salpi, špara, cipla, šarga i drugih vrsta ribe. Simfonija boja  i oblika svugdje je oko vas. Zbog svoje blizine obali ovo je rado posjećena pozicija.

  • Udaljenost od ronilačkog centra: 5 min
  • Max dubina: 22 m
  • Min dubina: 5 m

 

× Contact us!